Privacyverklaring

Uw privacy

S-S Enginering BV acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop S-S Enginering BV persoonsgegevens van relaties verwerkt waaronder prospects, klanten, leveranciers, bezoekers van onze website en social media. Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt S-S Enginering BV zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:

  • duidelijk – via deze privacyverklaring – vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is; 
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor S-S Enginering BV uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar overeenkomsten met relaties verzamelt en verwerkt S-S Enginering BV hiertoe contactgegevens, waar onder uw naam, functie, zakelijke en/of beroepsmatige interesses, (zakelijke) mobiele telefoonnummer en (zakelijk) e-mailadres:

  • Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
  • Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
  • • Om relaties en haar medewerkers van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij S-S Enginering BV rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten.
  • Als u bij ons bestelt en/of levert zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om in de toekomst persoonlijk telefonisch / per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het informeren, promoten en verkopen van onze producten en diensten.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Bewaartermijn

Onze klanten zijn klanten voor het leven. Wij bewaren uw gegevens daarom ook zo lang als u klant bij ons bent en verwijderen uw gegevens pas wanneer u daarom vraagt of wanneer het voor onze dienstverlening niet meer noodzakelijk is dat de betreffende gegevens bewaard blijven.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk ter uitvoering met u of met uw bedrijf een product of dienst. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners /dealer) bedoeld. Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytiics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt S-S Enginering BV gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

S-S Enginering BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleer daarom regelmatig het privacystatement voor een update. Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met ons op via: : S-S Enginering BV Seerob 25 9051VA Stiens of e-mail: s-steenbeek@zonnet.nl.

 

Contactformulier

Waarom kiest u voor ons?